PostHeaderIcon Přihláška člena SDH

priloha-5-clenska-prihlaska

PostHeaderIcon Informace z Pyrocaru

http://www.pyrocar.cz/index.php?id=281226&action=detail&oid=5842987&nid=15710

PostHeaderIcon Výzva pro SDH – spolupořadatelstí okresního kola v PS

Pro letošní okresní kolo v požárním sportu hledáme spolupořadatele.

Podmínky:

  • termín soutěže 26.5.2018
  • min. fotbalové hřiště (délka cca 100 m), případně travnatá plocha obdobného charakteru
  • zajištění občerstvení a stravy pro cca 100 lidí
  • zajištění technické čety po celou dobu soutěže (cca 6 lidí)
  • pomoc s přípravou soutěže

OSH zajistí:

  • propagaci
  • překážky na tuto soutěž
  • kompletní finanční krytí akce

Zájemci o pořadatelství se mohou přihlásit do 31.1. 2018 na email osh.kutnahora@seznam.cz. V případě dotazů kontaktujte naši kancelář.

PostHeaderIcon Zápis z porady KHL

Porada_KHL_4.12.17 konečný

PostHeaderIcon Informace k dotacím Středočeského kraje pro rok 2018

Program 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 22. ledna 2018 od 9.00 hodin do 31. ledna 2018 do 16.00 hodin.
Více info v dokumentech:

https://www.kr-stredocesky.cz/documents/14432/13938291/Vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD%20Program%C5%AF%202018.pdf/e71e8796-289b-4542-bac2-f6fa06e24198

https://www.kr-stredocesky.cz/documents/14432/13938291/HAS-Program-2018.pdf/feec3e3a-785b-46c3-949a-bbf111733283