Běh na rozhlednu Vysoká – jaro 2024

Letošní jarní kolo běhu na rozhlednu (13.4.2024) za nádherného počasí drtivě opanovaly děti. V dospělých kategoriích nastoupilo 7 mužů s dýchací technikou, 11 mužů bez dýchací techniky do 40 let, 4 muži bez dýchací techniky nad 40 let a 6 žen do 40 let. Záplavu dětí tvořilo 36 mladších a 22 starších žáků. Všichni účastníci si tentokrát mohli vychutnat krásný výhled, který rozhodně nebývá pravidelnou tečkou za výkonem.

Výsledky (pouze medailová umístění z každé kategorie)

Muži s DT
1. Jakub Vyhnánek - 36,88s
2. Jan Vyhnánek - 41,02s
3. Jiří Vyhnánek - 43,86s
Muži bez DT do 40 let
1. Petr Vlček - 30,36s
2. Jakub Vyhnánek - 31,95s
3. Karel Klečka - 32,33s
Muži bez DT nad 40 let
1. Miroslav Hurt - 36,51s
2. Josef Hrdý - 41,91s
3. Pavel Mátl - 46,15s
Ženy
1. Hana Martínková - 36,40s
2. Kateřina Janglová - 40,60s
3. Adéla Horká - 42,72s
Starší žáci
1. Johana Mušák - 33,04s
2. Petr Vondráček - 33,38s
3. Marie Bílková - 34,77s
Mladší žáci
1. Štěpán Bílek - 26,13s
2. Nina Teichmanová - 26,37s
3. Filip Kunar - 27,37s

Smutná zpráva

Ve věku 80 let zemřel Zasloužilý hasič Václav Venclák.

V roce 1964 se stal členem SDH Přibyslavice na okrese Kutná Hora. Později vykonával funkci jednatele a v letech 1974-1992 velitele. V letech 1970-1980 se jako zástupce dobrovolných hasičů v Národním výboru obce Vlkaneč velmi zasloužil o rozvoj hasičstva v regionu. Jeho činnost se zaměřovala především na organizování veřejně prospěšných akcí ve spolupráci s NV a později s obecním úřadem. V roce 1987 se velkou měrou podílel na přeměně rybníka na požární nádrž a jeho vizitkou je i výsadba zeleně v okolí. Další aktivitou byla organizace a práce na výstavbě pohostinství se sálem a hasičské zbrojnice s klubovnou v letech 1991-1995. Od roku 1993 zastával funkci předsedy a starosty hasičského sboru, vedl evidenci sboru a zpracovával přehled o jeho činnosti pro potřeby další generace hasičů. V roce 1995 organizoval první námětové cvičení. Velký podíl měl i na přípravě plesů a dalších kulturních akcí. Pan Václav Venclák věnoval celý svůj život hasičům. Jeho heslem bylo, že dobrovolný hasič dobrovolně pracuje ve prospěch spoluobčanů a českého hasičstva. Byl oceněn řadou vyznamenání a čestných uznání. V roce 2013 mu byla udělena Medaile Za mimořádné zásluhy a v roce 2019 titul Zasloužilý hasič.

Čest jeho památce!