PostHeaderIcon Nová pojistka ČOV pro sportovce SH ČMS od 18. let věku

Vážené kolegyně a vážení kolegové,
Sdružení hasičů se připojilo k pojistné smlouvě pro úraz uzavřené pro sportovce přes Český olympijský výbor (ČOV), který uzavřel s platností od 1. 2. 2019 novou úrazovou pojistku s Pojišťovnou VZP, a.s., č. smlouvy 1310001770. Smlouva se týká celého sportovního prostředí v České republice.
Pro SH ČMS se smlouva začala vztahovat až po uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě tj. dnem 28. 2. 2019. Úrazy, které nastaly po této době a ještě jste je nenahlásili HVP,a.s. tak je můžete hlásit na Pojišťovnu VZP, a.s..
Úrazové pojištění sportovců SH ČMS od 18. let platné od 1. 1. 2020 u Pojišťovny VZP, a.s.
Vše najdene na https://www.dh.cz/index.php/pojisteni/966-urazove-pojisteni-pro-sport-od-18-let-veku
POJIŠTĚNÉ OSOBY
Nové pojištění se týká členů všech subjektů sdružených ve Sdružení sportovních svazů České republiky tedy i Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spolků. Pojištění se dále vztahuje na všechny účastníky akcí pořádaných subjekty sdruženými ve Sdružení (např. sportovní utkání, tréninky, náborové i propagační akce atd.). Pojištěni jsou všichni trenéři, rozhodčí a dokonce i průvodci (např. rodič, který je delegovaný klubem jako osoba, která zajišťuje odvoz dětí), pokud se úraz stane během organizovaných nebo delegovaných společných cest z místa bydliště nebo pracoviště na sportoviště nebo na jiné obdobné místo a zpět. Pojištění je platné po celém světě.
To vše znamená že od 1. 1. 2020 nebude HVP, a.s. úrazy členů SH ČMS, které se staly od tohoto data při přípravě a aktivní účasti na sportovních a tělovýchovných akcích odškodňovat.

Úrazové pojištění sportovců od 18. let platné od 1.1. 2020

Oznámení škodní události kolektivní úrazové pojištění

Rozsah úrazového pojištění smlouvy č.1310001770

Pojistné podmínky úraz ČOV 2018

Pojistná smlouva č. 1310001770

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č.1310001770

Komentáře jsou uzavřeny.