Dokument Záznam o úraze – SDH

V případě úrazu při soutěži, vyplňte Záznam o úrazu a předejte na OSH

Sbor dobrovolných hasičů

                                                  __________________________

                                                

Záznam o úrazu

 

Dnešního dne v průběhu soutěže_________________________________________________

 

organizované ________________________ došlo k úrazu níže jmenovaného člena SH ČMS.

 

Jméno a příjmení zraněného:_____________________________ r.č.:___________________

Bydliště:_______________________________________, telefon:______________________

 

Jmenovaný je členem SDH:_____________________________________________________

 

Datum zniku úrazu:_________________________________v hodin:____________________

 

Místo vzniku (název obce,cvičiště):_______________________________________________

 

Poraněná část těla:____________________________________________________________

 

K úrazu došlo při soutěžní disciplíně: požární útok, běh na 10m s překážkami a jiné…

 

__________________________________________________________________________________

 

Popište stručně, jak k úrazu došlo:________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

__________________________________________________________________________________

 

První ošetření poskytlo (název):_________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

 

 

V____________________dne_____________2011.

 

Podpisy:

 

Poškozený:              ________________________  vlastní podpis:______________________

 

Rozhodčí disciplíny:_______________________                          ______________________

 

Hlavní rozhodčí:      _______________________                          _______________________ 

Velitel soutěže:        _______________________                          _______________________