Informace Sborům dobrovolných hasičů okresu Kutná Hora 2/2012

    ( 8.2.2012 )   

 1.)  Kalendář akcí  

Na emailové adresy SDH jsme rozeslali předběžný kalendář akcí pro letošní sezonu, který bude průběžně doplňován. Termíny postupových kol jsou pravděpodobně pevné, termíny KHL, Soptíka se ještě mohou nejpozději do konce března změnit.

  2.)  Hlášení o činnosti SDH

 stále několik SDH neposlalo hlášení o činnosti by rozeslán seznam SDH, žádáme o zaslání obratem

 

 3.)  Sbírka na reprezentativní okresní prapor dobrovolných hasičů

 Průběžný seznam dárců:

SDH Březí, SDH Církvice, SDH Dobrovítov, SDH Dolní Pohleď, SDH Hostovlice,

SDH Chotusice, SDH Jiřice, SDH Kácov, SDH Kozohlody. SDH Ledečko, SDH Lomec,

SDH Močovice, SDH Nové Dvory, SDH Rataje nad Sázavou, SDH Uhl.Janovice,

SDH Vlastějovice, SDH Zbyslav, SDH Zbýšov, SDH Zehuby

Obec Záboří nad Labem, Obec Úmonín, Obec Šebestenice, Obec Bohdaneč, Obec Rašovice,Obec Staňkovice,

Obec Pertoltice, Obec Zbizuby

Městys Bílé Podolí

Okrsek č.8

Firma Davepo Group s.r.o.

 Celkem 24760,- Kč

 Všem patří dík za podporu tohoto projektu

  4.)  Informace z kanceláře OSH

 dovolená v kanceláři : 27.2 – 29.2.2012, v případě potřeby kontaktujte starostu OSH

 

  5.)  Plesová a nejen hasičská sezona je v plném proudu  – tombola

 Ministr financí Miroslav Kalousek  rozhodl o plošném prominutí větší části správního poplatku za přijetí žádosti o povolení tomboly. Ten se tak fakticky sníží na desetinu z 5000 Kč na 500 Kč. Toto rozhodnutí, vydané podle daňového řádu, se bude vztahovat na všechny případy od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2012.

 Přijetím zákona souvisejícího se zřízením jednoho inkasního místa došlo, bohužel v legislativním procesu, ke změně příslušné položky sazebníku zákona o správních poplatcích s účinností ode dne 1. ledna 2012. Správní poplatek do 31. prosince 2011 byl stanoven pro jednotlivé druhy loterií a jiných podobných her, kdy v případě tombol byl určen procentním poplatkem odvozeným od výše herní jistiny. Od 1. ledna 2012 je však správní poplatek určen fixní částkou, která je stanovena pro všechny druhy loterií a jiných podobných her bez rozdílu na 5000 Kč.

„Toto ustanovení, které nebylo záměrem předkladatele, považuji za nešťastné, neboť neúměrně zatěžovalo pořadatele malých tombol, hlavně v případě dobročinných plesů a jiných charitativních akcí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek. „Kromě toho uhrazovací funkce poplatku neodpovídá administrativní náročnosti vyřizování povolení. Proto jsem se rozhodl o prominutí větší části poplatku již od počátku letošního roku,“ dodal ministr financí.

V rozhodnutí je také uvedeno faktické snížení poplatku za přijetí žádosti o změnu povolení k provozování tomboly z 3000 Kč na 300 Kč. Všem poplatníkům, kteří uvedené správní poplatky uhradili, vznikne účinností tohoto rozhodnutí přeplatek ve výši 4 500 Kč, resp. 2 700 Kč. Správní úřad vrátí tento přeplatek na správním poplatku na žádost poplatníka podle § 7 zákona o správních poplatcích a § 155 daňového řádu. Ministerstvo financí zveřejní podrobnosti příští týden.

Ministr financí také nedávno předložil návrh nového herního zákona, který vychází z pojetí tombol jako sázkových her s minimálními negativními dopady a zanedbatelnou společenskou škodlivostí. Tato změna spočívá v tom, že z působnosti zákona úplně vyloučí tomboly, u nichž úhrnná výše výher činí méně než 100 000 Kč. Tomboly, u nichž úhrnná výše výher bude činit 100 000 Kč a více, budou podléhat pouze ohlašovací povinnosti (tj. nebudou již povolovány), a tudíž by také nepodléhaly správnímu poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení. Účinnost zákona se plánuje od 1. ledna 2013.