Klučovská ulice 2012

Pozvánka 

na soutěž jednotlivců v disciplinách 

běh na 60 m a 100 m překážek

 

„Klučovská ulice 2012“

„Memoriál Radka Slámy – Kóči“

 

 

Pořádá :         Sbor dobrovolných hasičů v Klučově ve spolupráci s OÚ Klučov

 

Termín:          28. dubna 2012

 

Kategorie:      60 m překážek                        přípravka (děti předškolního věku)

mladší dívky, mladší chlapci

                       starší dívky, starší chlapci

100 m překážek          dorostenky, dorostenci

                       muži, ženy

                                              

Podmínky účasti:

Soutěž je otevřená jednotlivcům ve všech kategoriích. Pro kategorie 60 m překážek včas odevzdaná přihláška + startovné ve výši 20,- Kč/os. zaplacené při prezenci. Pro  kategorie 100 m překážek (dorostenci, dorostenky, muži, ženy) včas odevzdaná přihláška + startovné 50,- Kč/osoba zaplacené při prezenci.

 

Technické ustanovení:

Discipliny budou provedeny dle platných Směrnic pro celoroční činnost mladých hasičů a Pravidel Požárního sportu.

 

Pokusy:         

60 m překážek   – 2 pokusy

                        100 m překážek – 2 pokusy

 

Harmonogram soutěže:

 

07,30 – 08,00              prezence soutěže 60 m překážek  – žáci všech kategorií

08,00 – 08,15              nástup

08,15 – 13,00              běh na 60 m překážek žáci (mladší žáci, přípravka, starší žáci)

13,00                           vyhodnocení soutěže žáků

13,00 – 13,30                          prezence soutěže 100 m překážek – dorostenci, dorostenky, muži, ženy,

13,30                           nástup

13,45 – 16,45              běh na 100 m překážek – dorostenci, dorostenky, muži, ženy

17,00                           vyhodnocení soutěže

 

Pořadatel si vyhrazuje mírnou změnu v časech nástupu na discipliny.

Dráhy a průběh soutěže:

–          discipliny budou prováděny na příjezdové komunikaci k sokolskému hřišti ve 2 drahách

–          povrch asfaltový, šířka dráhy 2 m

 

Ostatní

–          rozlosování a sestavení startovních listin provede pořadatel s ohledem na hladký průběh soutěže

–          startovní listiny budou vyvěšeny po prezenci

–          příjezdová komunikace ke hřišti bude uzavřena v 7,00. Oproti předešlým rokům není možné parkovat na hřišti. Účastníci soutěže využijí  k parkování vozidel okolní ulice. Žádáme účastníky, aby svými vozidly nebránili výjezdy z domů a chovali se ohleduplně

–          stravování zajištěno formou stánku s občerstvením – pořadatel nehradí

 

 

Přihlášku do soutěže zaslat v termínu do 25. dubna 2012 na adresu:

Kamila Havlínová, Poříčany 418, 289 14 Poříčany nebo elektronicky na

e-mail: kamila.havlinova@skanska.cz , další informace na tel. 737 256 475

 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účast soutěžících z důvodu naplněnosti startovní listiny. Zájemci budou obratem o této skutečnosti informováni.

 

 

 

Těšíme se na Vaši účast

 

 

 

Jiří Podolák v.r.

     starosta SDH Klučov

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.