Podrobné informace k bazénovému výcviku SDH DAVEPO 2012

Termíny:

Výcvik se uskuteční o těchto nedělích:

30.09.2012 (po víkendovém výcviku)

14.10.2012

25.11.2012 (po víkendovém výcviku)

09.12.2012

Místo:

Bazén je objednaný v Kutné Hoře, viz 

http://www.tjsparta-kh.cz/clanky/kryty-bazen.html

 

 

Čas:

Výcvik je vždy od 17:00 do 20:00. Sraz je pokaždé 30 minut před začátkem výcviku před bazénem.

Prosím všechny o dochvilnost, abychom využívali maximální čas k výcviku ve vodě.

Cena:

Cena za jednu tříhodinovou lekci je stanovena na 150,- Kč / osobu. Cena se platí vždy před výcvikem v

hotovosti, a to Petrovi Novému, pokud nebude, Davidovi Veselému. Prosím všechny, aby nosili částku

přesně.

Podrobnosti k organizaci:

V rámci bazénu máme pronajaté dvě celé dráhy, ve kterých bude probíhat výcvik. Všechny důrazně

žádám, abychom v placeném čase výhradně věnovali své aktivity výcviku, vše ostatní můžeme

probrat před a poté.

Souběžně s výcvikem jsou pro veřejnost otevřené zbylé dráhy bazénu, buďme proto ohleduplní

ke všem přítomným.

Potvrzování účasti:

S ohledem na kapacitu pronajatého prostoru a kvalitu výcviku je množství účastníků tréninku

omezené. Proto je potřeba před každým bazénem svou účast e-mailem potvrdit na adresu

novy@davepo.cz

 

 

, a to vždy do pátku před nedělním výcvikem.

 

Podrobnosti k výcviku:

Výcvik budeme zaměřovat na dovednosti potřebné k bezpečnému provádění vodní záchrany na

klidné i tekoucí vodě. Trénovat budeme dopomoc tonoucím, záchranu utonulých, záchranné techniky

a dovednosti.

Časem bychom měli ustálit výcvikovou jednotku na rozplavání (zahřátí a zopakování potřebných

dovedností), výcvik nových činností, práce s ABC (maska, šnorchl ploutve), jelikož tyto aktivity jsou

pro vodní záchranu velmi důležité.

10.9.2012 Podrobnosti k bazénům 2012 Hasiči DAVEPO

2

Vybavení:

Pro základní výcvik postačí u každého cvičícího plavky, kdo potřebuje, pak také plavecké brýle.

Pokud očekáváte při delším pobytu v bazénu prochladnutí, je vhodný neoprénový oblek. Podle síly

obleků nezapomeňte na pozitivní vztlak, tudíž je nutný zátěžový opasek se zátěží, abyste mohli plavat

pod vodou a trénovat zanořování. Vhodné jsou obleky od 3 do 5 milimetrů. Kdo neví, o čem je řeč,

ptejte se a probereme vše potřebné.

Každou výcvikovou jednotku budeme trénovat s házecím pytlíkem. Každý potřebuje mít svoji házečku

o délce 15 metrů, prosím noste ji proto zcela automaticky na všechny výcviky a bazény. Kdo nemá,

domluvíme pořízení.

Pro výcvik pokročilejších dovedností je potřeba vlastnit potápěčské ABC. Masku, šnorchl a ploutve

musí mít pro výcvik každý sám, vzájemné půjčování není pro výcvik reálné. Kdo vybavení nemá,

probereme pořízení.

Pořizovat jakékoli vybavení v supermarketech je vyhození peněz!!! Myslete na to při případném

pořizování vybavení.