Veřejné vystupování hasičů

V dokumentu verejnevystupovani najdete vše co se týká pořadové přípravy ale i čestných stráží zástavy i čestného doprovodu při pietních aktech

Úvod 2

Zásady vystupování dobrovolných hasičů na veřejnosti 3

Kapitola I. Základní pojmy 3

Kapitola II. Tvary 3

Kapitola III. Velení 4

Kapitola IV. Povinnosti velitelů a hasičů před nástupem a v tvaru 5

Kapitola V. Provádění pořadového výcviku 6

Kapitola VI. Povel k nástupu 7

Kapitola VII. Pořadové cviky a pohyby 7

Kapitola VIII. Pohyb 11

Kapitola IX. Pozdrav, vzdávání pocty, vystoupení z tvaru a příchod

k nadřízenému 12

Kapitola X.. Tvary družstva 13

Kapitola XI. Tvary čety 15

Kapitola XII. Slavnostní přehlídky – slavnostní pochod 15

Kapitola XIII. Uvítání velitele přehlídky a přehlížejícího 17

Kapitola XIV. Čestná stráž zástavy 20

Kapitola XV. Čestná stráž a čestný doprovod při pietních aktech

 verejnevystupovani