Hasičská slavnost na Kačině

Okresní sdružení hasičů Kutná Hora připravilo 5. května při příležitosti představení Okresního praporu dobrovolných hasičů slavnost, které předcházela propagační jízda hasičských vozidel.

 Na nádvoří a parku zámku byla technika dobrovolných hasičů vystavena a početným návštěvníkům byly předvedeny ukázky požárního sportu od dětské přípravky , přes mladé hasiče až po dospělé. Byl představen požární útok CTIF, požární útok z období 60 -tých let. K vidění byly i ukázky zásahu koňských stříkaček a ukázka HZS Kutná Hora  vyproštění osoby z havarovaného vozidla. Pro návštěvníky byly připraveny ukázky poskytování první pomoci, BESIP a pro děti soutěže a dětské atrakce. Vyvrcholením byl slavnostní nástup při kterém dobrovolní hasiči převzali prapor který byl stylově přivezen konskou stříkačkou. V závěru nástupu páter Pavel Bobek z Římskokatolické farnosti Kutná Hora – Sedlec praporu a dobrovolným hasičům požehnal.

Děkujeme všem kdo pomohl s přípravou i samotným průběhem slavnosti

http://duskovind.rajce.idnes.cz/Hasicska_slavnost_na_zamku_Kacina_1._cast/       propagační jízda, ukázky před nástupem

http://duskovind.rajce.idnes.cz/Hasicska_slavnost_na_zamku_Kacina_2._cast          nástup a ukázky po

Media:

http://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/kh_hasici_kacina_prapor2013.html

http://kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/kh_hasici_kacina_prapor2013.html

  odkaz z SDH  Záboří n.L.    http://sdhzaborinl.rajce.idnes.cz

 

Úvodní slovo starosty OSH Kutná Hora Jaroslava Duška  při slavnostním nástupu 

Vážení bratři, sestry, dobrovolní hasiči, hasičky, mladí hasiči, hosté 

Je mi ctí přivítat Vás jménem Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na naši hasičské slavnosti, v tomto reprezentativním prostředí zde na zámku Kačina.Dovolte mi připomenout, že právě včera, 4. května, byl svátek svatého Floriana,  kterého si naši předci vybrali  jako patrona  všech  hasičů.Pro nás dobrovolné hasiče je měsíc květen ještě něčím vyjímečný,a to že 7. května roku 1864 byl ve Velvarech založen první český hasičský sbor.  Tzn., že příští rok tomu bude právě 150 let. 

A to je opravdu dlouhá doba, která prokázala, že dobrovolní hasiči byli, jsou a věřím,  že budou připraveni pomáhat ve jménu hesla: 

   bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu 

Jsme dobrovolní hasiči a jsme připravení kdykoli vyjet k požáru, k živelné události, technické pomoci, prostě pomáhat ve svém volném čase bez nároku na odměnu mnohdy na úkor rodiny. 

Ale nejen čekáním na oheň je živ dobrovolný hasič. Ve svých obcích jsme mnohdy i těmi, kdo je motorem kulturního a společenského dění.I k tomu nás zavazují tradice.

Dnes jsme zde proto, abychom společně na tradice našich předků navázali, a představili prapor dobrovolných hasičů okresu Kutná Hora. 

A není to první prapor dobrovolných hasičů, a tím teď nemám na mysli prapory Sborů dobrovolných hasičů, z nichž některé zde můžeme vidět.Prapor okresní hasičské jednoty pochází z roku 1949 a je uložen v Centru hasičského hnutí (naše hasičské muzeum) v Přibyslavi, kam byl předán OV SPO Kutná Hora v roce 1980. 

My jsme za vámi přišli na jaře roku 2011 s myšlenkou, aby znovu dobrovolní hasiči měli svůj prapor  a Vy jste náš záměr podpořili nejensouhlasem, ale většina sborů dobrovolných hasičů  i finančním příspěvkem po vzoru našich předku. Víc jak rok trvalo dojít od záměru ke skutečnosti, ale výsledek stojí za to. 

Dovolte  abych Vám, dárcům z řad SDH , obcím i ostatním dárcům poděkoval za podporu.

Dnešní den je pro nás všechny historická chvíle, která se jen tak nebude opakovat.Když se podívám  na naše Mladé hasiče i na náš hasičský potěr, který společně námi stojí na tomto nástupu, napadá mě myšlenka, jestli siv dospělosti, až se s tímto praporem při nějaké příležitosti setkají, si uvědomí,  že byli u toho. 

Bratři a sestry, dovolte, abych požádal pátera Pavla Tobka, aby praporu dobrovolných hasičů okresu Kutná Hora  požehnal.