Informace ke spalinovým cestám

Dne 22.1.2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. V příloze najdete Záznam o předání místa zásahu (po požáru komínového tělesa). V bodě 2 protokolu je stanoveno konkrétní opatření směřující k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru –  „Spalinovou cestu (komín, kouřovod) lze po komínovém požáru používat až tehdy, když bude provedena revize spalinové cesty –  dle § 45 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Velitelé zásahu by měli být seznámeni o používání tohoto záznamu o předání místa zásahu u požárů spalinových cest. V rámci odborné přípravy se seznamte s tímto záznamem, s novelizovaným zákonem o PO (§ 43 – § 47) a s vyhláškou č. 34/2016 Sb. (v příloze). Doporučujeme toto téma zapsat do výcvikových plánů (výcvikový rok) jako samostatné téma.

predani mista zasahu KOMINY

sb0013-2016