Vyhlášení kurzů pro Vedoucí mládeže I. stupně a pro Rozhodčí soutěží mládeže I. stupně

Na webu naleznete vyhlášení kurzů pro Vedoucí mládeže I. stupně a pro Rozhodčí soutěží mládeže I. stupně.

V případě rozhodčích upozorňujeme na omezenou kapacitu pro nováčky, v řádném termínu by mělo letos obnovovat 40 rozhodčích, v příštím roce však bude situace pro nováčky příznivější, obnovovat by teoreticky mělo pouze cca 15 rozhodčích a pro nové zájemce tak bude dostatek míst.
 
Dále upozorňujeme na kurz pro Garanty vzdělávání, kde jsou volná poslední dvě místa.