Evidence sportovce SDH

Upozorňujeme SDH na dva články na webu dh.cz , týkající se evidence sportovců:
Aktivní sportovce si SDH do evidence zapisují sami, případný výmaz tohoto příznaku u člena udělá OSH na žádost SDH.
Sportovce v soutěžích, pokud jste pro přihlašování na postupové soutěže využívali systém přihlášek na https://prihlasky.dh.cz,  máte v evidenci zapsané. Pokud jste používali jiný způsob přihlašování, pak je nutné je do evidence doplnit, a to nejpozději do 20. listopadu 2017.