Soutěžte o hasičské pohádky pod stromeček

3. 11. 2017 (Martina Talichová) – Jaké jsou linky tísňového volání? Co dělat, když v našem panelovém domě hoří? Proč první středu v měsíci houkají sirény? Jak se zachovat při bleskových povodních? Co by mělo obsahovat evakuační zavazadlo? Soutěžte s námi. Ověřte si, že znáte správnou odpověď. Ujistěte se, že víte, jak si zachránit život! 

Preventivně výchovné oddělení Hasičského záchranného sboru ČR pro Vás připravilo vědomostní soutěž k prověření znalostí z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Za čtyři správné odpovědi můžete vyhrát knihu Hasičských pohádek. Tuto knihu není možné zakoupit v obchodně, lze ji získat jen účastní v projektech a soutěžích organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR. Pro děti ji napsali sami hasiči a nádhernými obrázky je doplnil ilustrátor pan Ladislav Cabicar. Více informací o knize zde (http://www.hzscr.cz/clanek/hasici-budou-cist-detem-vlastni-hasicske-pohadky.aspx)

Své odpovědi na soutěžní otázky zasílejte elektronicky do 30. listopadu 2017 celostátnímu koordinátorovi preventivně výchovné činnosti kpt. Mgr. Martině Talichové na e-mail martina.talichova@grh.izscr.cz.

 Soutěžní otázky na měsíc listopad 2017:
1. Vyber skupinu, kde jsou všechna čísla tísňového volání správná.

A) 113, 155, 159, 150, 158
B) 150, 157, 156, 158, 112
C) 155, 112, 158, 154, 150
D) 156, 112, 158, 150, 155

2. Kterým situacím se odborně říká mimořádné události?
A) Situacím, když hrozí zrušení ústavního zákona.
B) Problémy s dopravními omezeními na silnicích, zejména uzavírky, objížďky a práce na silnici.
C) Škodlivému působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a haváriím, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací.
D) Všem nepříjemným situacím, které člověka ohrožují v běžném životě.

 3. Vyber správné tvrzení:
A) Je dobré mít doma vhodný hasicí přístroj, který však musím nechat nejméně jednou ročně zkontrolovat.
B) Stačí mít doma jeden hasicí přístroj, který nemusím nechat nijak zkontrolovat.
C) Je zbytečné mít doma hasicí přístroj, stačí, že vím, jak zavolat hasiče.
D) Tahle problematika se mě netýká, u nás doma hořet nebude.

4. Co uděláš, když tě bouřka zastihne v přírodě v otevřeném terénu?
A) Nic se neděje, pokračuji dál v chůzi.
B) Začnu utíkat, abych byl co nejdříve pryč.
C) Schovám se kamkoliv pod stromy abych nezmokl.
D) Dřepnu si s nohama a rukama u sebe, nejlépe doprostřed prohlubně.

Mediální kontakt:
kpt. Mgr. Nicole Zaoralová

tisková mluvčí
MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Tel.: 950 819 944
Mobil: 602 215 142
E-mail: nicole.zaoralova@grh.izscr.cz