Kutnohorský hasič 2019

V sobotu 19. 10. 2019 od 9.00 hodin v parku pod zámkem Kačina uspořádalo Okresní sdružení Hasičů Kutná Hora odbornou přípravu pro členy sborů dobrovolných hasičů obcí a jednotek SDH obcí nazvanou Kutnohorský hasič 2019. Celé akce, které přálo velmi pěkné počasí, se zúčastnilo celkem 11 družstev z 9 hasičských sborů (Záboří nad Labem, Žehušice, Svatý Mikuláš, Nové Dvory, Chotusice, Církvice, Močovice, Vrdy, Červený Hrádek), a to ve dvouhodinových intervalech (vždy čtyři družstva najednou postupně v 9.00, 11.00 a ve 13.00 hodin) tak, aby se účastníci akce vyhnuli dlouhému čekání před vlastním výcvikem. Cvičení bylo určeno pro čtyřčlenná družstva (1+3), aby si každý hasič mohl vyzkoušet nácvik vybraných dovedností. Každé družstvo absolvovalo výcvik postupně na čtyřech stanovištích, a to pod dohledem zkušených lektorů z řad profesionálních či poloprofesionálních hasičů z ÚO HZS Kutná Hora, HZS SŽDC Havlíčkův Brod či JSDHO Starý Kolín. V případě prvních tří stanovišť obdrželo každé družstvo stručnou písemnou informaci o situaci – nahlášené události, kterou mělo řešit. Jednalo se tak i o nácvik prvotního průzkumu a zjištění situace na místě.

Na prvním stanovišti probíhal nácvik záchrany tonoucího (figurant v suchém obleku), jednak z člunu přímo na vodní hladině a jednak ze břehu pomocí dostupných pomůcek, např. házecího pytlíku, a dále o nácvik resuscitace na figuríně včetně užití ambuvaku.

Na druhém stanovišti šlo o nácvik zásahu likvidace požáru jednopodlažní budovy včetně provedení průzkumu a bojového rozvinutí skládajícího se z vytvoření dopravního vedení u hadic B a jednoho útočného proudu z hadic C.

Na třetím stanovišti se jednalo o nácvik vyhledání pohřešované osoby v lesním terénu a o nácvik poskytnutí první pomoci takto nalezené osobě (figurína) poraněné od spadlého stromu, kterou bylo nutno následně pomocí nosítek přemístit do místa, kde bylo umožněno její předání přivolané rychlé záchranné službě.

Na čtvrtém stanovišti si hasiči vyzkoušeli práci se skládacím žebříkem (jeho sestavení a způsob následného užití při zásahu) a vytváření základních hasičských uzlů (např. osmičkový uzel, poloviční lodní smyčka) a následně je čekal nácvik sebezáchrany slaněním (na laně připevněném pomocí poloviční lodní smyčky ke karabině na opasku) z lavičky připevněné ke stromu ve výšce cca 5 m nad zemí. Závěrem si hasiči na zavěšené hadici C vyzkoušeli vytvoření tzv. Dülferova sedu, který lze v nouzi využít k sebezáchraně – spuštění se z výšky na hadici či laně.

Po ukončení výcviku bylo pro zúčastněné hasiče zajištěno stravování v motorestu Na Huse u zámku Kačina.