Zpravodaj hasičského sportu č. 4

Vážené dámy, vážení pánové,

dostává se k Vám další číslo Zpravodaje hasičského sportu v roce 2019, který vydává Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jeho prostřednictvím se každé tři měsíce dozvíte zajímavé informace o činnosti a hlavních aktivitách tohoto spolku především z oblasti hasičského sportu.

Dobrovolní hasiči, kterých je registrováno více než 350 000 po celé České republice, se angažují v mnoha oblastech – práce s mládeží, represe, prevence, ochrana obyvatelstva, historie a tradice.

Nedílnou součástí činnosti SH ČMS je i řada sportovních akcí pro děti a mládež, stejně jako velmi úspěšná reprezentace dospělých, dorostenců či juniorů v požárním sportu na světových akcích.

Věříme, že Vás toto číslo Zpravodaje hasičského sportu zaujme. Zároveň budeme velmi rádi, pokud se s námi podělíte o své názory, postřehy a reakce.

V případě, že si nepřejete dostávat tento newsletter, sdělte nám to, prosím, v odpovědi na konatktní emailovou adresu níže.

Mgr. Irena Špačková
tisková mluvčí SH ČMS
Římská 45, 121 07 Praha 2
spackova@dh.cz

Zpravodaj hasičského sportu_4-2019