Smutná zpráva

Vážené hasičky, vážení hasiči, 

 27.9.2021 v dopoledních hodinách nás náhle navždy opustil dlouholetý (a současný čestný) velitel SDH Záboří nad Labem, bývalý člen OVV OSH Kutná Hora a a bývalý velitel Okrsku č. 1, nositel medaile Za mimořádné zásluhy, Honza Brunclík (1952-2021). Jednalo se o jednoho z našich nejaktivnějších členů SDH Záboří nad Labem a Okrsku č. 1 v 80. a 90. letech 20. století (členem SH ČMS se stal v r. 1978). Má lví podíl na zachování a rozvoji SDH Záboří nad Labem i Okrsku č. 1 v době po roce 1989. Čest jeho památce. Během svého života se aktivně věnoval i mládeži a stál u znovuobnovení činnosti Kolektivnu mladých hasičů při SDH Záboří nad Labem v roce 2014.

Poslední rozloučení se jmenovaným proběhne v obřadní síni na hřbitově v Kutné Hoře v pátek 8. října 2021 od 11.00 hodin (viz smuteční oznámení v příloze). Pohřbu se budou na přání rodiny zesnulého účastnit i dobrovolní hasiči, kteří budou tvořit čestnou stráž u rakve během smutečního obřadu. 

Štěpán Brunclík, náměstek starosty SDH Záboří nad Labem  

Smuteční oznámení – Jan Brunclík