Krajské setkání zasloužilých hasičů

Krajské setkání Zasloužilých hasičů Středočeského kraje se konalo ve čtvrtek 23. června 2022 v areálu Královského pivovaru Krušovice na okrese Rakovník. Vzácným hostem tohoto setkání byl velký příznivec hasičstva, pan senátor Jiří Oberfalzer. V rámci programu vystoupily dvě dechové kapely, proběhlo  několik vystoupení členek Aerobic Club Rynholec a v neposlední řadě taktéž prohlídka výrobních prostor pivovaru. Z rukou starosty KSH, p. Oldřicha Laciny, převzal nejvyšší ocenění – Titul Zasloužilý  hasič – pan Václav Volf z SDH Krásná Hora nad Vltavou, jemuž tímto srdečně blahopřejeme. KSH Středočeského kraje vyslovuje velké poděkování za perfektně připravenou akci Okresnímu sdružení hasičů Rakovník.