TFA Šebestěnice

Propozice k 2. ročníku Železného hasiče v Šebestěnicích

Termín 7. 10. 2023, prezence od 10:00 hod. do 10:30 hod. naproti dětskému hřišti v Šebestěnicích.

Soutěž je otevřená všem dobrovolným hasičům a HZS.

Startovné 150kč (soutěžící má ve startovném občerstvení)

Kategorie:
Muži a ženy- do 35let a nad 35let a více let.  Rozhoduje datum narození v den soutěže.

Výstroj soutěžícího:
Zásahový oblek (ženy alternativa PS2, muži – pokud nevlastní třívrstvý zásahový oblek, může být dvouvrstvý)
Zásahová obuv (ženy sportovní obuv)
Tecnické rukavice
Zásahová helma
Vzduchový dýchací přistroj bez masky (dodá pořadatel, ženy bez dýchacího přístroje)

Výstroj na startu zkontroluje rozhodčí!

Soutěž je pořádána dle Směrnice hasičských sportovních soutěží pro muže a ženy, schválené VV SH CMS dne 16. 6. 2011 s účinností od 1. 1. 2012.

Diskvalifikace: Nedodržení úkolů, ohrožení diváků, nesportovní chování, požití alkoholu, doběhnutí do cíle bez výstroje

Vyhodnocení:       První tři místa pohár a věcné ceny, ostatní diplom

Disciplíny:
Roztažení 6 hadic B s koncovkami a ženy roztažení 4 hadic B s koncovkami

Pneumatika muži 3* tam, ženy 1* tam

Smotání 2 x B 20m (muži), 1 x B 20m (ženy)

Překonání bariery 2m:
Muži musí barieru překonat.
Ženy mají 3 pokusy na zdolání, pokud se nezadaří, mohou jí obejít (alternativa bariéra s oknem)

Hammer box (stojan na tlučení 6 kg palicí):
Muži 40 ran
Ženy 20 ran

Přenesení 2 kanystrů na vzdálenost 10m skrz tunel:
Muži 2 x 25kg
Ženy 2 x 10kg

Vylézt na lešení a vytáhnout po laně:
Muži – 2 hadice B
Ženy – 1 hadici B

Transport figuríny:
Muži – 30m
Ženy – 15m

Všechny discipliny se běží najednou. Na trati budou rozmístěny jednotlivé disciplíny. Závodník po proběhnutí fotobuňky, která spustí časomíru, bude postupně plnit disciplíny v daném pořadí a po zdolání poslední disciplíny si závodník sám časomíru vypne.  

Přihlášky zasílejte nejpozději do 1. 10. 2023            email: servis.marecekp@gmail.com    tel. 774534459

Soutěžící podpisem na přihlášce stvrdí, že je členem SDH nebo HZS je zdravotně způsobilý k této soutěži a soutěží na vlastní nebezpečí.

Přihláška na 2. ročník Železného hasiče v Šebestěnicích

Účastníci soutěže stvrzují podpisem, že závodí na vlastní riziko a nebezpečí. Účastí v soutěži vyjadřují účastníci souhlas s pravidly soutěže a zavazují se je plně dodržovat. Při jakémkoliv jejich porušení si pořadatel vyhrazuje právo daného účastníka ze soutěže vyloučit. Pořadatel nenese vůdči soutěžícím žádnou odpovědnost.

Jméno  
Věk  
Datum narození  
SDH  
Jak dlouho jsi hasičem?  
Zaměstnání  
Záliby  

Dne 7.10.2O23                                                      ___________________________

Podpis