Běh na rozhlednu Vysoká

Okresní sdružení hasičů Kutná Hora pořádá v sobotu 21. října 2023 soutěž ve výstupu na rozhlednu ve Vysoké okr. Kutná Hora.

Soutěž je určena pro všechny členy Jednotek SDH a SDH. Cílem soutěže je vystoupat na vrchol rozhledny Vysoká v nejkratším čase a v předepsané výstroji a výzbroji dle kategorie.

Soutěž je vypsaná v těchto kategoriích:

• Muži v dýchací technice – je určena pouze pro vyškolené nosiče dýchací techniky! Vlastní dýchací přístroj s platnou revizní zkouškou. Na místě nebude možné plnění tlakových lahví.

Předepsané vybavení soutěžícího – Zásahový oblek , Zásahová obuv, Ochranná přilba, Rukavice

• Muži bez dýchací techniky do 40 let

• Muži bez dýchací techniky nad 40 let (v den konání soutěže)

• Ženy bez dýchací techniky

• Ženy bez dýchací techniky nad 40 let (v den konání soutěže)

Předepsané vybavení soutěžícího – Zásahový oblek , Zásahová obuv (u žen pevná obuv), Ochranná přilba, Rukavice

• Mladší žáci (rok narození 2012 a mladší) – běh do poloviny rozhledny

• Starší žáci (rok narození 2011 až 2008)

Předepsané vybavení soutěžícího – Vhodný oděv – dl.rukáv a nohavice, Pevná obuv, Ochranná přilba, Rukavice

Startovné 100,- Kč za osobu (platí se pouze jednou, i při soutěžení ve více disciplínách).

Místo konání: Vysoká okr. Kutná Hora GPS: 49°56’33.41″N, 15°11’22.548″E

Prezence závodníků: 08.00 – 08.20 hodin

• Příjezd mladších a starších žáků počtu přihlášených, bude sděleno na tel. číslo uvedené na přihlášce ve čtvrtek před soutěží.

Zdravotní zajištění:

Zdravotnickou službu v místě soutěže zajistí OSH Kutná Hora. Zdravotnická služba bude zajištěna po celou dobu závodu. Za zdravotní stav soutěžících odpovídá vedoucí – přihlašovatel. Pojištění soutěžících a ostatních účastníků soutěže pořadatel nezajišťuje. Pojištění úrazu soutěžících Sdružení hasičů ČMS je dle SHS.

Měřený úsek bude viditelně označen začátek – START, konec – CÍL. Měření bude prováděno časomírou a u mladších žáku případně měřením stopkami. Jiné měření není přípustné. Každý závodník projde před závodem kontrolou výstroje. Technický komisař může nařídit závodníkovi doplnění nebo úpravu výstroje. Závod se uskuteční dvoukolově, do výsledného pořadí se započítá vždy lepší čas. Vyhlášení výsledků proběhne hned po skončení závodů. První tři závodníci v každé kategorii dospělých obdrží pohár, v žákovských medaile, všichni závodníci diplom.

Hasičská sportovní soutěž je pořádána dle platné “Směrnice hasičských sportovních soutěží“ v aktuálním znění.

Kategorie mladší a starší žáci: Soutěž je vyhlášena dle směrnic Hry Plamen a propozic soutěže.

Drobné občerstvení zajištěno .

Pořadatel: OSH Kutná Hora

odpovědná osoba: Zuzana Pěkná

kontakt: +420 774 270 027

email: osh.kutnahora@seznam.cz

Termín pro podání přihlášek do 15. 10. 2023 a to pouze písemně na adresu: OSH Kutná Hora, Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora, nebo na email osh.kutnahora@seznam.cz