ŠKOLENÍ PREVENTISTA II. A III. STUPNĚ 30.11.2023

Ve společenské místnosti OÚ Žehušice (Hlavní 107) od 17.00 proběhne ve spolupráci s HZS školení ke stávajícím odbornostem a pro zájemce nové budou následovat zkoušky k získání odbornosti.

Soubor testových otázek ke stažení zde: https://www.dh.cz/index.php/usek-prevence/vzdelavani/1718-soubor-testovych-otazek-uorp-2022-preventista-ii-a-iii

Pozvánka byla rozeslána z kanceláře OSH na jednotlivá SDH. Zájemci nechť se písemně hlásí na email: osh.kutnahora@seznam.cz nejpozději do 25.11.2023