Smutná zpráva

Ve věku 80 let zemřel Zasloužilý hasič Václav Venclák.

V roce 1964 se stal členem SDH Přibyslavice na okrese Kutná Hora. Později vykonával funkci jednatele a v letech 1974-1992 velitele. V letech 1970-1980 se jako zástupce dobrovolných hasičů v Národním výboru obce Vlkaneč velmi zasloužil o rozvoj hasičstva v regionu. Jeho činnost se zaměřovala především na organizování veřejně prospěšných akcí ve spolupráci s NV a později s obecním úřadem. V roce 1987 se velkou měrou podílel na přeměně rybníka na požární nádrž a jeho vizitkou je i výsadba zeleně v okolí. Další aktivitou byla organizace a práce na výstavbě pohostinství se sálem a hasičské zbrojnice s klubovnou v letech 1991-1995. Od roku 1993 zastával funkci předsedy a starosty hasičského sboru, vedl evidenci sboru a zpracovával přehled o jeho činnosti pro potřeby další generace hasičů. V roce 1995 organizoval první námětové cvičení. Velký podíl měl i na přípravě plesů a dalších kulturních akcí. Pan Václav Venclák věnoval celý svůj život hasičům. Jeho heslem bylo, že dobrovolný hasič dobrovolně pracuje ve prospěch spoluobčanů a českého hasičstva. Byl oceněn řadou vyznamenání a čestných uznání. V roce 2013 mu byla udělena Medaile Za mimořádné zásluhy a v roce 2019 titul Zasloužilý hasič.

Čest jeho památce!