Archiv autora: admin

Co se dělo na podzim na OSH KH

Podzim byl pro pořádání hasičský akcí přece jen příznivější než jaro, úplně do starých kolejí jsme se bohužel ještě stále nevrátili.

23. 9. 2021 se po více jak roce opět konalo Shromáždění starostů SDH, tradičně v Lorci v Kutné Hoře. Byly předneseny zprávy o činnosti OSH, zprávy rady mládeže, represe a prevence, návrh rozpočtu na rok 2022, „vyúčtování“ roku 2020 a části 2021 a zpráva okresní revizní rady. V neposlední řadě došlo na předávání ocenění a vyznamenání. Věříme, že se znovu sejdeme už na jaře 2022.

28. 9. 2021 se konala krajská soutěž v PÚ. Na krajské soutěži „O pohár krajského starosty“ nás reprezentovali ženy z Močovic a Lomce a muži z Vrdů a Lomce. Nejlépe se vedlo ženám z Močovic, které vezou domů brambory. Muži se seřadili na šestém (Vrdy) a sedmém (Lomec) místě. Ženy z Lomce obsadily jedenácté místo. Celkem se na soutěž sjelo 20 družstev žen a 19 mužů z celého kraje. Všem děkujeme za reprezentaci okresu ????

23. 10. 2021 proběhla již letitá a tradiční akce Běh na rozhlednu Vysoká, tentokrát v kategorii muži a ženy bez DT, muži s DT, muži a ženy nad 40 let, starší a mladší žáci. Celou soutěž provázelo krásné počasí, účast byla hojná a výkony kvalitní. Další kolo bude na jaře 2022.

24. 10. 2021 proběhlo na Olympu v Kutné Hoře podzimní kolo hry Plamen, kategorie přípravka, mladší a starší žáci soutěžily ve štafetě 4 x 60 a štafetě CTIF.

Na konci listopadu se darovala krev v Kolíně a na začátku prosince v Čáslavi, kde bylo 22 dárců. V březnu se znovu těšíme na transfuzních stanicích.

Titul Zasloužilý hasič in memoriam pro Jana Brunclíka

V Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi, bylo dne 12.11.2021 v reprezentačním sále slavnostně předáváno nejvyšší vyznamenání SH ČMS – titul Zasloužilý hasič. Mezi oceněnými byl i jeden zástupce okresu Kutná Hora – titul Zasloužilý hasič byl in memoriam udělen čestnému veliteli SDH Záboří nad Labem Janu Brunclíkovi. Vyznamenání na místě převzal zástupce SDH Záboří nad Labem Štěpán Brunclík v doprovodu Aleše Kardy – starosty OSH Kutná Hora.

Smutná zpráva

Vážené hasičky, vážení hasiči, 

 27.9.2021 v dopoledních hodinách nás náhle navždy opustil dlouholetý (a současný čestný) velitel SDH Záboří nad Labem, bývalý člen OVV OSH Kutná Hora a a bývalý velitel Okrsku č. 1, nositel medaile Za mimořádné zásluhy, Honza Brunclík (1952-2021). Jednalo se o jednoho z našich nejaktivnějších členů SDH Záboří nad Labem a Okrsku č. 1 v 80. a 90. letech 20. století (členem SH ČMS se stal v r. 1978). Má lví podíl na zachování a rozvoji SDH Záboří nad Labem i Okrsku č. 1 v době po roce 1989. Čest jeho památce. Během svého života se aktivně věnoval i mládeži a stál u znovuobnovení činnosti Kolektivnu mladých hasičů při SDH Záboří nad Labem v roce 2014.

Poslední rozloučení se jmenovaným proběhne v obřadní síni na hřbitově v Kutné Hoře v pátek 8. října 2021 od 11.00 hodin (viz smuteční oznámení v příloze). Pohřbu se budou na přání rodiny zesnulého účastnit i dobrovolní hasiči, kteří budou tvořit čestnou stráž u rakve během smutečního obřadu. 

Štěpán Brunclík, náměstek starosty SDH Záboří nad Labem  

Smuteční oznámení – Jan Brunclík