HVP – Hasičská vzájemná pojišťovna

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. je jedním z nejstarších pojišťovacích ústavů na území ČR, která byla založena roku 1900 v Brně. Činnost Hasičské vzájemné pojišťovny byla obnovena Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska v roce 1992.

Založení společnosti: ustavující valnou hromadou v Brně dne 26. listopadu 1991

Vznik společnosti: zápis do obchodního rejstříku dne 11. listopadu 1992 v Brně

Obchodní jméno: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.

Sídlo společnosti: Praha 2, Římská 45

Identifikační číslo: 46973451

Právní forma: akciová společnost

Předmět podnikání: pojišťovací činnost, zajišťovací činnost, činnost související s pojišťovací a zajišťovací činností, zábranná činnost

Povolení podnikat na území ČR:

  • v oblasti neživotního pojištění vydalo Ministerstvo financí České Republiky dne 30. července 1992, č. j. 103/39 561/92
  • v oblasti životního pojištění vydalo Ministerstvo financí České Republiky dne 23. prosince 1993, č. j. 323/41 385/1993
  • pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla: povolení vydala ČNB dne 18.11. 2007, č.j.: 2007/13321/550
  • pro provozování zajišťovací činnosti pro neživotní zajištění vydala ČNB dne 19. listopadu 2010, č. j.: 2010/10290/570

Zahájení pojišťovací činnosti:

  • v oblasti neživotního pojištění: 11. listopadu 1992
  • v oblasti životního pojištění: 1. října 1994

Zápis v Obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka č. 2742

Zajištění pojišťovací činnosti: zajištění zabezpečuje makléřská společnost Cooper Gay Ltd., hlavním zajistitelem v roce 2011 je zajištovna R+V Versicherung.

 

odkaz na HVP