Vypalování porostu (trávy) z hlediska požární ochrany

 

Porostem v širším slova smyslu se rozumí společenstvo rostlin (travní porost, keře, stromy) na daném stanovišti. Vypalování porostu pak spočívá většinou ve zbavení se suchých rostlin pomocí zapálení ohně
na určitém prostoru. Vypalování porostů je velice nebezpečné a škodlivé. V první řadě je uvedená činnost značným rizikem z hlediska ochrany lidského zdraví a hmotného majetku, neboť vypalování trávy je častou příčinou vzniku požárů (zejména při větrném počasí), při kterých dochází ke hmotným škodám i ke zranění
či smrti osob. Rovněž je třeba zdůraznit ekologický dopad uvedené činnosti, neboť jejím důsledkem
je i vyhubení veškerých drobných (mnohdy i hospodářsky užitečných či zákonem chráněných a ohrožených) živočichů a poškození či zničení nejen suchých rostlin.

Pokračování textu Vypalování porostu (trávy) z hlediska požární ochrany

Požární ochrana v souvislosti s tzv. pálením čarodějnic

 

         Pálení čarodějnic (Filipojakubská noc) je starý lidový zvyk a pohanský svátek pocházející z předkřesťanských dob, při kterém se lidé v noci z 30. dubna na 1. května scházejí u zapálených ohňů a slaví konec zimy a příchod jara. Lidé původně věřili, že tuto noc se čarodějnice slétají na sabat, na ochranu před nimi, a vůbec před zlými duchy
a démony, pak zapalovali ohně. Tradice zapalování ohňů večer 30. dubna trvá dodnes. Vzhledem k rizikům požárů
a negativním ekologickým dopadům, které jsou s touto činností spojeny, stanoví právní předpisy řadu omezení
a povinností, které je třeba při tzn. pálení čarodějnic dodržovat. Výčet nejdůležitějších povinností je podán níže.

  Pokračování textu Požární ochrana v souvislosti s tzv. pálením čarodějnic